– z angl. „rope“ – švihadlo „skipping“ – preskakovanie, skákanie, čiže jednoducho: skákanie cez švihadlo :o) Takéto skákanie cez švihadlo nie je len bežným skákaním cez švihadlo, aké poznáme z telesnej výchovy na základných školách alebo zo školských družín na dvore. Na celom svete sú športové kluby, asociácie…. Rope skipping je nielen voľnočasová aktivita detí a mládeže, ale aj súťažným športom vo svete.

Skákať cez švihadlo možno vo dvojiciach, trojiciach, ale aj v celých skupinkách, či už cez klasické krátke švihadlo alebo dlhé švihadlo. Existuje celý rad trikov a štýlov, ktoré je možné pri skákaní cez švihadlo využiť. Medzi najznámejšie patria:

Single rope – jeden skákajúci cez jedno švihadlo

2 v 1 – dvaja skákajúci cez jedno švihadlo

Double Dutch – jeden alebo viacero skákajúcich cez dve dlhé švihadlá

a mnohé iné…