grand prix europe

GRAND PRIX EUROPE je pilotný projekt ROPE SKIPPING ACADEMY SLOVAKIA – rýchlostná medzinárodná súťaž v športe rope skipping / jump rope (skákanie cez švihadlo) jedičného formátu vyraďovacieho systému.

 

Prihlásiť do súťaže sa môže ľubovoľný športovec zaslaním prihlášky. Po obdržaní prihlášky organizátor zaradí športovca na kvalifikačnú listinu. Športovec sa môže prihlásiť do jednej alebo do viacerých vypísaných súťažných disciplín.

Z kvalifikačných výsledkov budú vytvorené súťažné vyraďovacie pavúky s veľkosťou podľa počtu prihlásených súťažiacich v každej súťažnej disciplíne samostatne 32, 64, 128, 256 atď.

Víťazom disciplíny sa stáva športovec, prípadne DD tím, ktorý vyhrá všetky vzájomné súboje vyplývajúce z vyraďovacieho pavúka.

 

Víťazi turnaja budú ocenení nasledovne:

Ženy, muži, dievčatá, chlapci:

1.miesto – víťazný putovný pohár + medaila

2. – 3. miesto – medaila

Deti:

1.-3.miesto – medaila

 

ABSOLUT GRAND WINNER / ABSOLÚTNY GRAND VÍŤAZ TURNAJA

Titul absolútny víťaz turnaja – GRAND WINNER bude udelený športovcovi s najvyšším súčtom všetkých súťažných výkonov/regulérnych preskokov (okrem rozstrelov a výsledku predkola). Ocenenie sa udeľuje jednému športovcovi bez rozdielu vekových  kategórií a disciplín.

 

Súťažné disciplíny:

Single Rope Speed Sprint

Single Rope Double Unders

Double Dutch Speed Sprint

V tejto súťaži sú len 3 súťažné disciplíny, nakoľko športovci budú počas súťaže v jednotlivých disciplínach súťažiť nielen raz ako je to pri klasickom formáte súťaže, ale budú štartovať niekoľkokrát až do vyradenia alebo výhry.

Súťaž je pod záštitou Slovenskej rope skippingovej asociácie.

 

Viac informácií o súťaži nového formátu v našej európskej komunite sa dozviete na webe projektu tu: https://grandprixeurope.ropeskipping.sk/